Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi w celu wyceny nieruchomości.
Wykonujemy analizy i opinię dla potrzeb indywidualnych Klientów.

Przedmiot wyceny:
• wycena gruntu niezabudowanego (działki),
• wycena gruntu zabudowanego (domu),
• wycena lokalu,
• wycena nieruchomości rolnej,
• wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• wycena innych praw związanych z nieruchomościami.

Cel wyceny
• sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
• zniesienie współwłasności,
• podział majątku,
• postępowanie spadkowe,
• zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
• ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
• ustalenie opłat za dzierżawę, najem, trwały zarząd,
• ustalenie opłat planistycznych.