101
ofert
Jarosław Górny

Menager

Licencja: 8271

jaroslaw@gorny.nieruchomosci.pl

503 007 477

zostaw wiadomość
120,00 zł/m2 cena: 115 200 zł

Udostępnij ofertę

Opis nieruchomości

OFERTA BEZ PROWIZJI  
Do sprzedania działki budowlane w Rakowie Dużym - gmina Moszczenica.

Oferujemy kompleks 8  działek  o powierzchni od 960  m2 do 1070 m2  w cenie 120 zł / m2
Działki o regularnym kształcie.
Dojazd do działek  drogą asfaltową , ostatni odcinek droga gruntowa.
Media: prąd oraz  woda w pobliżu działki.

Istnieje możliwość zakupu dwóch lub więcej  działek  koło siebie. 

Teren jest objęty aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako 11MN/U - tereny usług i zabudowy jednorodzinnej
"Dla terenów 1-21U/MN ustala się przeznaczenie: tereny usług i zabudowy jednorodzinnej, a w tym: 1) przeznaczenie podstawowe: usługi, rzemiosło, zabudowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zasady realizacji przeznaczenia: 1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem infrastruktury technicznej celu publicznego, zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej i centrów handlowych oraz stacji obsługi środków transportu o maksimum czterech stanowiskach warsztatowych; 2) dopuszcza się realizację do dwóch mieszkań wbudowanych w budynek główny; Id: 28252BB5-D930-4F27-A9F0-B7339EC78A3D. Podpisany Strona 12 3) zakazuje się lokalizacji usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży ponad 300m2 na działce budowlanej; 4) zakazuje się lokalizacji przeznaczenia z zakresu gospodarki i przetwórstwa odpadów; 5) zakazuje się lokalizacji garaży o ponad 4 stanowiskach postojowych; 6) w terenie 4U/MN w strefie ochrony sanitarnej wokół cmentarza do 150m, zakazuje się lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami na pobyt ludzi, związanych z żywieniem zbiorowym i przechowywaniem żywności, dla których nie ma możliwości wyposażenia w instalacje wody pitnej lub do celów gospodarczych z sieci wodociągowej; 7) wskazuje się, że na terenie 21U/MN występuje udokumentowane złoże kopalin Michałów I; 8) dla terenu 21U/MN, w granicach udokumentowanego złoża kopalin, ustala się zakaz realizacji przeznaczenia do czasu wykreślenia złoża kopaliny z rejestru złóż kopalin; 9) realizacja sieci uzbrojenia technicznego na zasadach rozdziału 3. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi na rysunku Planu; 2) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy w odległości minimum 5m od granicy tych dróg; 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicach sąsiednich działek budowlanych lub 1,5m od tych granic; 4) maksymalna wysokość budynków głównych - 11m; 5) maksymalna wysokość budynków towarzyszących - 8m; 6) maksymalna wysokość urządzeń reklamowych - 8m; 7) wielkość powierzchni zabudowy maksimum 40%; 8) intensywność zabudowy maksimum 0,8; 9) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%; 10) dla budynków głównych ustala się: a) główne połacie dachów w układzie dwu lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych do 45, b) dopuszcza się dachy jednospadowe na fragmentach budynków o nachyleniu nie przekraczającym nachylenia połaci głównych; 11) dla budynków towarzyszących ustala się główne połacie dachów w układzie dwu lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych do 45 lub dachy jednospadowe o nachyleniu do 30º. 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciążliwości w granicach działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny; 2) pod względem akustycznym tereny klasyfikuje się jak tereny mieszkaniowo-usługowe; 3) na wszystkich ciągach komunikacji wewnętrznej, placach manewrowych obowiązuje stosowanie nawierzchni utwardzonych lub twardych; 4) dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów do wysokości pasa międzyokiennego parteru i piętra, a dla budynków jednokondygnacyjnych do wysokości najniżej położonej linii okapu dachu; 5) dopuszcza się reklamy i szyldy o powierzchni do 4m2; 6) wyklucza się reklamy i szyldy na ogrodzeniach; 7) dopuszcza się ogrodzenia pełne na długości do 30%. 5. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji indywidualnej i uzbrojenia technicznego: 1) dla nowych źródeł ciepła zakazuje się stosowania węglowych paliw stałych; Id: 28252BB5-D930-4F27-A9F0-B7339EC78A3D. Podpisany Strona 13 2) ustala się możliwość obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg, ciągów pieszo - jezdnych; 3) dopuszcza się obsługę z dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości działki 10m; 4) obowiązuje wyposażenie działki budowlanej w miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo według wskaźników minimalnych: a) dla usług, rzemiosła – jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej budynku głównego, b) dla zabudowy jednorodzinnej – 2 stanowiska na samochody osobowe na jeden budynek mieszkalny, c) dla parkingów o ponad 20 miejscach - 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej na 20 miejsc parkingowych. 6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 2000m2; 2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 24m; 3) granice wydzielanych działek prostopadłe lub równoległe do granic terenu lub linii rozgraniczających przyległe drogi; 4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 10m; 5) przepisy dotyczące warunków scalania i podziałów nieruchomości nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej i działek wydzielanych na powiększenie działek sąsiednich, regulacji granic."
 

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty NIG-GS-4314
Powierzchnia 960,00 m²
Standard
Wymiary działki 28/34 m
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki prostokąt

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem