oferta specjalna
96
ofert
Jarosław Górny

Menager

Licencja: 8271

jaroslaw@gorny.nieruchomosci.pl

503 007 477

zostaw wiadomość
150,00 zł/m2 cena: 184 500 zł

Udostępnij ofertę

Opis nieruchomościOferujemy do sprzedaży działkę budowlaną w miejscowości Raków Kolonia w gminie Moszczenica. 
Działka budowlana w Kolonii Raków przy ulicy Dębowej   ma powierzchnię 1230  metrów kwadratowych.  Teren  jest  położony w pobliżu dużego kompleksu  leśnego.
Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. 

Istnieje możliwość zakupu również sąsiedniej  działki o powierzchni 1152  : m2.

W sąsiedztwie działki  osiedle ekskluzywnych rezydencji. 
Media dostępne w ulicy  : woda, energia.  

Teren jest objęty aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i jest oznaczony w tym Planie symbolem 37 MN. Podstawowe zapisy tego Planu przedstawiamy poniżej :
Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów § 21. 1. Dla terenów 1-45MN ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, a w tym: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi, rzemiosło - realizowane na powierzchni do 50% działki budowlanej, b) infrastruktura techniczna. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zasady realizacji przeznaczenia: 1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem infrastruktury technicznej celu publicznego lub zabudowy mieszkaniowej; 2) dopuszcza się realizację do dwóch mieszkań wbudowanych w budynek główny; 3) zakazuje się lokalizacji inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, surowcami wtórnymi oraz związanych z powstawaniem uciążliwości nienormowanych przepisami prawa, w tym odorów lub zapylenia (w szczególności zakładów betoniarskich, zakładów mięsnych); 4) zakazuje się lokalizowania usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży ponad 100 m 2 na działce budowlanej oraz handlu hurtowego; 5) zakazuje się lokalizowania usług lub rzemiosła wymagających obsługi samochodami ciężarowymi (obrót artykułami wielkogabarytowymi, AGD, meblami, materiałami budowlanymi), myjni samochodów, lakierni, stacji tankowania gazem, punktów napełniania butli gazem, usług rozrywki i organizacji imprez okolicznościowych (typu domy weselne, gastronomii o ponad 20 miejscach konsumpcyjnych); 6) zakazuje się lokalizowania garaży i miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, specjalistycznych typu cysterny, dźwigi lub sprzęt rolniczy, budowlany; 7) zakazuje się lokalizowania garaży o więcej niż dwóch stanowiskach postojowych; 8) realizacja sieci uzbrojenia technicznego na zasadach rozdziału 3. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi na rysunku Planu; 2) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy w odległości minimum 4 m od granicy tych dróg; 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicach sąsiednich działek budowlanych lub 1,5 m od tych granic; 4) dla terenów: 7MN, 12MN, 14MN, 20MN, 23-26MN, 33MN, 37-38MN, 41-45MN, ustala się: a) maksymalna wysokość budynków głównych - 9,5 m, b) maksymalna wysokość budynków towarzyszących – 5 m, c) wielkość powierzchni zabudowy maksimum 30%, w tym dla usług lub rzemiosła maksimum 15%, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 4899 d) intensywność zabudowy maksimum 0,6, e) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%; 5) dla pozostałych terenów MN, ustala się: a) maksymalna wysokość budynków głównych – 11 m, b) maksymalna wysokość budynków towarzyszących – 7 m, c) wielkość powierzchni zabudowy maksimum 40%, w tym dla usług i rzemiosła maksimum 20%, d) intensywność zabudowy maksimum 0,6, e) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%; 6) dla budynków głównych ustala się: a) główne połacie dachów w układzie dwu lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych do 45, b) dopuszcza się dachy jednospadowe: - dla budynków lokalizowanych kalenicą w granicach działek - o nachyleniu do 30º, - na fragmentach budynków - o nachyleniu nie przekraczającym nachylenia połaci głównych; 7) dla budynków towarzyszących ustala się główne połacie dachów w układzie dwu lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych do 45 lub dachy jednospadowe o nachyleniu do 30º; 8) nakazuje się z lokalizację budynków towarzyszących w głębi działki budowlanej, poza frontami budynków głównych. 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciążliwości w granicach działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny; 2) pod względem akustycznym tereny klasyfikuje się jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 3) jako wykończeniowych materiałów elewacyjnych zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych lub blachy; 4) dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów do wysokości pasa międzyokiennego parteru i piętra, a dla budynków jednokondygnacyjnych do wysokości najniżej położonej linii okapu dachu; 5) dopuszcza się reklamy i szyldy o powierzchni do 2 m 2 ; 6) zakazuje się umieszczania reklam i szyldów na ogrodzeniach; 7) dopuszcza się ogrodzenia pełne na długości do 50%; 8) nakazuje się maksymalne zachowanie drzewostanu na terenie 7MN - dopuszczenie wyłącznie wycięć drzew zagrażających bezpieczeństwu lub kolidujących z zainwestowaniem). 5. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów indywidualnej komunikacji i uzbrojenia technicznego: 1) indywidualne uzbrojenie terenu na zasadach rozdziału 4; 2) dla nowych źródeł ciepła zakazuje się stosowania węglowych paliw stałych, dopuszczając ekogroszek; 3) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg, ciągów pieszo-jezdnych, z zakazem obsługi z dróg KDO; 4) dopuszcza się obsługę z dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 8 m; 5) nakazuje się wyposażenie działki budowlanej w miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo według wskaźników minimalnych: a) dla usług, rzemiosła - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50 m 2 powierzchni użytkowej, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 4899 b) dla zabudowy jednorodzinnej od 1 do 4 stanowisk na samochody osobowe na jeden budynek mieszkalny. 6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 1000 m 2 ; 2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki od strony drogi 20 m; 3) granice wydzielanych działek prostopadłe lub równoległe do granic terenu lub linii rozgraniczających przyległe drogi; 4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 8 m; 5) przepisy dotyczące warunków scalania i podziałów nieruchomości nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej i działek wydzielanych na powiększenie działek sąsiednich, regulacji granic. 7. Ustala się opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem Planu: 1) dla terenów: 1-3MN, 24-27MN, 33MN – 20%; 2) dla pozostałych terenów – 0,1%.

Pełna treść uchwały znajduje się pod linkiem : 
https://mpzp.igeomap.pl/doc/piotrkow/moszczenica/16.pdf


Szczegóły oferty w biurze - tel. 503-007-477  lub 44-647-41-41
 

 

Szczegóły oferty w biurze - tel. 503-007-477  lub 44-647-41-41

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty NIG-GS-4259
Powierzchnia 1 230,00 m²
Wymiary działki 37x33 m
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem